Web aktivacija E-računa

UKOLIKO ŽELITE ZAPRIMATI VAŠE RAČUNE PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE, MOLIM DA POPUNITE PODATKE U PRILOŽENOJ WEB FORMI.

Podaci koji se popunjavaju u web formi moraju odgovarati podacima na računu korisnika (kupca).

Potvrđujem da sam suglasan da se moji osobni podaci koriste u svrhu pružanja usluge e-račun:

10 + 10 =

Osobne podatke koje ste naveli prikupljamo u svrhu kontaktiranja korisnika, odnosno u svrhu slanja računa putem e-maila.
Ovim putem jamčite da su podaci iz zahtjeva tj. prijave vaši osobni podaci i da su točni.

Detalje o zaštiti podataka možete vidjeti ovdje.

Ovim zahtjevom tj. prijavom ujedno potvrđujete da želite primati račune samo putem navedenog e-maila (ne i u papirnatom obliku) te se ujedno obvezujete svaku promjenu osobnih podataka prijaviti Društvu u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana.