INFORMACIJE

ČISTI OTOK D.O.O.

Za komunalne djelatnosti Vir

MB: 1643258

 

Direktor:

 

Službenik za informiranje:

Marija Košutić

URED 

Telefon: 

+385 (0) 23 362 830

Adresa: 

Put mula 16, 23 234 Vir

E-mail:

[email protected]

SKLADIŠTE

Telefon: 

+385 (0) 23 697 645

Adresa: 

Put lozica bb (Rosulje), 23 234 Vir

E-mail:

[email protected]

RADNO VRIJEME

07:00 – 15:00

Rad sa strankama:

08:00 – 13:00

Za sve dodatne informacije možete nam poslati poruku putem e-maila ili obrasca kontakt forme.

Kontakt forma

Za sve dodatne informacije možete nam poslati poruku putem e-maila ili obrasca kontakt forme.

Kontakt forma