Djelatnost - Header

Djelatnost

“Čisti otok” d.o.o. Vir obavlja poslove sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada (kućnog otpada i krupnog otpada) sa kućnog praga na području JLS Vir. Pored sakupljanja i zbrinjavanja otpada, tvrtka je zadužena za čišćenje i održavanje javnih površina, groblja i okoliša svih javnih objekata na području JLS Vir.

OSNOVNO POSLOVANJA – DJELATNOST:

  • Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
  • Održavanje i čišćenje javnih površina
  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Održavanje čistoće tržnice na malo
  • Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga

URED 

Telefon: 

+385 (0) 23 362 830

Adresa: 

Put mula 16,
23 234 Vir

E-mail:

[email protected]

SKLADIŠTE

Telefon: 

+385 (0) 23 697 645

Adresa: 

Put lozica bb (Rosulje),
23 234 Vir

E-mail:

[email protected]

Ikona - Komunalni otpad

Komunalni otpad

Komunalni otpad 1

NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE

Otpad nije smeće, već sirovina koju je potrebno selektivno prikupljati, obrađivati, reciklirati te vratiti u upotrebu. Time se smanjuje količina otpada te čuvaju priroda i okoliš. Gospodarenje otpadom utječe na sve ljude i na naš okoliš te je puno više od komunalne usluge. To je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno i velika odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama i razvijanje industrije. Otpad proizvodimo svaki dan sve više i više. Moramo početi odgovorno gospodariti otpadom, odnosno započeti s odvojenim sakupljanjem reciklabilnog dijela otpada, kako bismo našoj djeci ostavili ljepši i zdraviji okoliš!

Komunalni otpad 2

PRAVILNO ODLAGANJE OTPADA

Mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovno iskoristiti ako su odvojeno prikupljeni. U postupku recikliranja od iznimne je važnosti najprije odvojiti i razvrstati otpad prema vrsti. Oko 2/3 kućnog otpada moguće je odvojiti i ponovno iskoristiti. Većinu svakodnevnih predmeta koje koristimo moguće je reciklirati. Papir, staklo, plastika i metali mogu se ponovno iskoristiti. Pravilno odvajanje otpada ključni je korak u procesu recikliranja.

Komunalni otpad 3

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA U KUĆANSTVIMA

Kada govorimo o gospodarenju otpadom, najčešće čujemo pojmove “recikliranje otpada” i “odlaganje otpada”, a najpoželjnija opcija u gospodarenju otpadom ona je u kojoj otpad NE nastaje, odnosno sprječavanje nastanka otpada. Otpad nastao u kućanstva čini znatni dio u ukupno proizvedenom otpadu. On obuhvaća različite vrste otpada: miješani komunalni otpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike, stakla, biootpad… Promjene u našim životnim i potrošačkim navikama mogu pridonijeti sprječavanju nastanka ili barem smanjivanju nastanka otpada.

Komunalni otpad  - spremnik papir

SPREMNIK ZA PAPIR I KARTON

check iconU spremnike za odlaganje otpadnog papira odlažemo: novine, časopise, prospekte, kataloge, bilježnice, knjige, slikovnice, karton, uredski papir, pisma, papirnate vrećice…

times iconU otpadni papir ne smije se odlagati: tetrapak ambalaža, indigo i ugljeni papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir (kartoni od pizze), pelene, plastificirani i metalizirani papir, papirnate maramice…

Komunalni otpad  - spremnik plastika

SPREMNIK ZA PLASTIKU

check iconPET ambalaža (boce za napitke, mlijeko, jestivo ulje, pakiranja kozmetičkih proizvoda, ambalaža hrane), plastične vrećice, ambalaža sredstva za čišćenje, plastični pribor za jelo, tetrapak, plastične igračke…

times iconPET ambalaža od opasnih tvari, kemikalija i motornih ulja, tapete, stiropor, spužve, četkice za zube, kabeli (strujni, mrežni), kišobrani, sportske lopte, upaljači …

Ikona - Javne površine

Javne površine

Održavanje i čišćenje javnih površina …