Kalendar

PO ZONAMA 

Events for 27 svibanj
Events for 28 svibanj
Events for 29 svibanj
Events for 30 svibanj
Events for 31 svibanj
Events for 1 lipanj
Events for 2 lipanj
No Events
Events for 3 lipanj
Events for 4 lipanj
Events for 5 lipanj
Events for 6 lipanj
Events for 7 lipanj
Events for 8 lipanj
Events for 9 lipanj
No Events
Events for 10 lipanj
Events for 11 lipanj
Events for 12 lipanj
Events for 13 lipanj
Events for 14 lipanj
Events for 15 lipanj
Events for 16 lipanj
No Events
Events for 17 lipanj
Events for 18 lipanj
Events for 19 lipanj
Events for 20 lipanj
Events for 21 lipanj
Events for 22 lipanj
Events for 23 lipanj
No Events
Events for 24 lipanj
Events for 25 lipanj
Events for 26 lipanj
Events for 27 lipanj
Events for 28 lipanj
Events for 29 lipanj
Events for 30 lipanj
No Events

MKO – miješani komunalni otpad     /     PL – plastika     /     PA – papir

ZONE PRIKUPLJANJA OTPADA

PAPIRA I PLASTIKE

Zona 1

Zona 1

Zona 2

Zona 2

Zona 3

Zona 3

Zona 4

Zona 4

Zona 5

Zona 5

Zona 6

Zona 6

Zona 1

Zona 1

Zona 2

Zona 2

Zona 3

Zona 3

Zona 4

Zona 4

Zona 5

Zona 5

Zona 6

Zona 6

Zone prikupljanja otpada

Od 01.01.2023.

 

Odvoz papira(PA) i plastike(PL) vršit će se jedan puta tjedno po zonama.

Isto kao i miješani komunalni otpad(MKO).

U ljetnim mjesecima od 15.06. – 15.09.

 

Odvoz mješanog komunalnog otpada(MKO) vršit će se dva puta tjedno.

Po zonama (prva i druga zona – ponedjeljak i četvrtak, treća i četvrta zona – utorak i petak, peta i šesta zona – srijeda i subota).

Odvoz odvojenog otpada – papir(PA) i plastika(PL), obavljati će se jedan puta tjedno tijekom cijele godine.

MKO – miješani komunalni otpad  /  PL – plastika  /  PA – papir

POPIS ULICA PO ZONAMA

KLIKNI NA ZONU DA SE PRIKAŽE POPIS ULICA

ANTINA
BAŠIĆOVA
BORISA KRNČEVIĆA
BOŠKOVA
BRKLJAČINA
BUNARIĆ I
BUNARIĆ II
BUNARIĆ IV
BUNARIĆ V
FRANJE TUĐMANA
GRGEČEVA
KAPOVA
KRALJA TOMISLAVA
KRČEVINE
KRČEVINE II
KRČEVINE IV
LAZ I
LAZ II
LAZ III
LAZ IV
LAZ VI
LAZ VIII
LAZ X
LOKVINA
LOVRIĆEVA
LUKA I
LUKA II
LUKA III
LUKA IX
LUKA V
LUKA VII
LUKA XI
LUKA XIII
LUKA XV
LUKA XVII
MAROVA
PRCOLINA
PRILAZ FRANJE TUĐMANA I
PRILAZ FRANJE TUĐMANA II
PRILAZ KRALJA TOMISLAVA
PRILAZ KRALJA TOMISLAVA I
PRILAZ KRALJA TOMISLAVA II
PRILAZ KRALJA TOMISLAVA III
PUT BUNARA
PUT LOZICA
PUT MULA
PUT NACELJA-do Sokol ulice
PUT PODVORNIC
PUT SLATINE
PUT SPAVALICE
RADOVANJICA I
RADOVANJICA II
RADOVANJICA III
RADOVANJICA IV
RADOVANJICA IX
RADOVANJICA V
RADOVANJICA VI
RADOVANJICA VII
RADOVANJICA XI
RADOVANJICA XIII
SAPAVAC
SLATINA I
SLATINA III
SLATINA IX
SLATINA V
SLATINA VII
SLATINA XI
SLATINA XIII
SLATINA XIX
SLATINA XV
SLATINA XXI
SOKOL ULICA
SPAVALICA I
SRIDNJE KUĆICE V
STARI PUT-do Miljkovice I
STRAŽA VIII
STRAŽA X
STRAŽA XII
STRAŽA XIV
ŠAVROVA
ŠETNICA JADRO
ŠIMINA
ŠUŠINA
TRĆINA
TRG SVETOG IVANA
VIRSKI PUT-do Miljkovice I

MILJKOVICA I
MILJKOVICA II
MILJKOVICA III
MILJKOVICA IV
MILJKOVICA IX
MILJKOVICA V
MILJKOVICA VI
MILJKOVICA VII
MILJKOVICA VIII
MILJKOVICA X
MILJKOVICA XI
MILJKOVICA XII
MILJKOVICA XIII
MILJKOVICA XIV
MILJKOVICA XIX
MILJKOVICA XV
MILJKOVICA XVI
MILJKOVICA XVII
MILJKOVICA XVIII
MILJKOVICA XX
MILJKOVICA XXI
MILJKOVICA XXII
MILJKOVICA XXIV
MILJKOVICA XXVI
MILJKOVICA XXVIII
PREZIDA I
PREZIDA II
PREZIDA III
PREZIDA IV
PREZIDA IX
PREZIDA V
PREZIDA VI
PREZIDA VII
PREZIDA VIII
PREZIDA X
PREZIDA XI
PREZIDA XII
PREZIDA XIII
PREZIDA XIV
PREZIDA XIX
PREZIDA XL
PREZIDA XLII
PREZIDA XLIV
PREZIDA XLVI
PREZIDA XLVIII
PREZIDA XV
PREZIDA XVI
PREZIDA XVII
PREZIDA XVIII
PREZIDA XX
PREZIDA XXI
PREZIDA XXII
PREZIDA XXIII
PREZIDA XXIV
PREZIDA XXIX
PREZIDA XXV
PREZIDA XXVI
PREZIDA XXVII
PREZIDA XXVIII
PREZIDA XXX
PREZIDA XXXII
PREZIDA XXXIV
PREZIDA XXXVI
PREZIDA XXXVIII
STARI PUT-od Miljkovice I
VIRIĆ
VIRIĆ I
VIRIĆ II
VIRIĆ III
VIRIĆ V
VIRIĆ VII
VIRIĆ XIX
VIRIĆ XVII
VIRSKI PUT-od Miljkovice I

BOBOVIK IX
BOBOVIK V
BOBOVIK VII
BOBOVIK XI
BOBOVIK XIII
BOBOVIK XIX
BOBOVIK XV
BOBOVIK XVII
BOBOVIK XXI
BOBOVIK XXIII
BOBOVIK XXIX
BOBOVIK XXV
BOBOVIK XXVII
BOBOVIK XXXI
BOBOVIK XXXIII
PUT STRAŽE
PUT ŽITNE-od Žitne X
SOLDATICA I
SOLDATICA II
SOLDATICA III
SOLDATICA IV
SOLDATICA IX
SOLDATICA V
SOLDATICA VI
SOLDATICA VII
SOLDATICA VIII
SOLDATICA X
SOLDATICA XI
SOLDATICA XII
SOLDATICA XIII
SOLDATICA XIV
SOLDATICA XV
SOLDATICA XVI
SOLDATICA XVII
STRAŽA XI
STRAŽA XIII
STRAŽA XLI
STRAŽA XLIII
STRAŽA XV
STRAŽA XVII
STRAŽA XXI
STRAŽA XXII
STRAŽA XXIII
STRAŽA XXIX
STRAŽA XXV
STRAŽA XXVI
STRAŽA XXVII
STRAŽA XXVIII
STRAŽA XXXI
STRAŽA XXXIX
STRAŽA XXXVII
ŽITNA LI
ŽITNA LIII
ŽITNA XII
ŽITNA XIV
ŽITNA XLI
ŽITNA XLI A
ŽITNA XLIII
ŽITNA XLIX
ŽITNA XLV
ŽITNA XLVII
ŽITNA XVI
ŽITNA XVIII
ŽITNA XX
ŽITNA XXIX
ŽITNA XXV
ŽITNA XXVII
ŽITNA XXXI
ŽITNA XXXIII
ŽITNA XXXIX
ŽITNA XXXV
ŽITNA XXXVII
ŽITNA XXXVII A

BOBOVIK II
BOBOVIK IV
BOBOVIK VI
BOBOVIK VIII
BOBOVIK X
BOBOVIK XII
BOBOVIK XIV
BOBOVIK XVI
BOBOVIK XVIII
BOBOVIK XX
BOBOVIK XXII
BUNARIĆ III
DRAGOVOLJACA DOM.RATA
DRAGOVOLJAČKA I
DRAGOVOLJAČKA II
DRAGOVOLJAČKA III
DRAGOVOLJAČKA IV
DRAGOVOLJAČKA VI
DRAGOVOLJAČKA VII
DRAGOVOLJAČKA VIII
LUČICA I
LUČICA IX
LUČICA V
LUČICA VI
LUČICA VII
LUČICA VIII
LUČICA X
LUČICA XII
LUČICA XIII
LUČICA XIV
LUČICA XIX
LUČICA XL
LUČICA XLII
LUČICA XLIV
LUČICA XLVI
LUČICA XV
LUČICA XVI
LUČICA XVII
LUČICA XVIII
LUČICA XX
LUČICA XXI
LUČICA XXII
LUČICA XXIII
LUČICA XXIX
LUČICA XXV
LUČICA XXVI
LUČICA XXVII
LUČICA XXVIII
LUČICA XXX
LUČICA XXXI
LUČICA XXXII
LUČICA XXXIII
LUČICA XXXIV
LUČICA XXXV
LUČICA XXXVI
LUČICA XXXVIII
PUT BOBOVIKA
PUT LUČICE
PUT NACELJA-od Sokol ulice
PUT ŽITNE-do Žitne X
SRIDNJE KUĆICE
SRIDNJE KUĆICE I
SRIDNJE KUĆICE II
SRIDNJE KUĆICE III
SRIDNJE KUĆICE IV
SRIDNJE KUĆICE VI
SRIDNJE KUĆICE VIII
SRIDNJE KUĆICE X
SRIDNJE KUĆICE XII
SRIDNJE KUĆICE XIII
SRIDNJE KUĆICE XIV
SRIDNJE KUĆICE XIX
SRIDNJE KUĆICE XV
SRIDNJE KUĆICE XVI
SRIDNJE KUĆICE XVII
SRIDNJE KUĆICE XVIII
SRIDNJE KUĆICE XX
SRIDNJE KUĆICE XXI
SRIDNJE KUĆICE XXII
SRIDNJE KUĆICE XXIII
SRIDNJE KUĆICE XXV
SRIDNJE KUĆICE XXVI
SRIDNJE KUĆICE XXVIII
SRIDNJE KUĆICE XXX
VELEBITSKA
ŽITNA I
ŽITNA III
ŽITNA IV
ŽITNA IX
ŽITNA V
ŽITNA VI
ŽITNA VII
ŽITNA VIII
ŽITNA X
ŽITNA XI
ŽITNA XIII
ŽITNA XIX
ŽITNA XV
ŽITNA XVII
ŽITNA XXI
ŽITNA XXIII

BISKUPLJAČA I
BISKUPLJAČA II
BISKUPLJAČA III
BISKUPLJAČA IV
BISKUPLJAČA IX
BISKUPLJAČA V
BISKUPLJAČA VI
BISKUPLJAČA VII
BISKUPLJAČA VIII
BISKUPLJAČA X
BISKUPLJAČA XI
BISKUPLJAČA XII
BISKUPLJAČA XIII
BISKUPLJAČA XIV
BISKUPLJAČA XV
BISKUPLJAČA XVI
BISKUPLJAČA XVII
BISKUPLJAČA XVIII
BISKUPLJAČA XX
BISKUPLJAČA XXII
BISKUPLJAČA XXIV
BISKUPLJAČA XXVI
BISKUPLJAČA XXVIII
BISKUPLJAČA XXX
BRDONJA I
BRDONJA II
BRDONJA III
BRDONJA IV
BRDONJA IX
BRDONJA VI
BRDONJA VII
BRDONJA XI
BRDONJA XIII
MARINA I
MARINA II
MARINA III
MARINA IV
MARINA V
MARINA VI
MARINA VII
MARINA VIII
PUT BISKUPLJAČE
PUT BRDONJE
PUT BRIŽINA-do Zadarske
PUT MARINE
PUT ROSULJA
PUT SMRATINE
PUT VELIKE SLATINE
ROSULJE I
ROSULJE III
ROSULJE IV
ROSULJE VI
ROSULJE VIII
ROSULJE X
SLATINA IV
SLATINA VI
SLATINA VIII
SLATINA X
SLATINA XII
SMRATINE IV
SMRATINE VI
SMRATINE X
SMRATINE XII
VELIKA SLATINA IV
VELIKA SLATINA IX
VELIKA SLATINA V
VELIKA SLATINA VII
VELIKA SLATINA VIII
VELIKA SLATINA X
VELIKA SLATINA XI
VELIKA SLATINA XII
VELIKA SLATINA XIII
VELIKA SLATINA XIX
VELIKA SLATINA XV
VELIKA SLATINA XVI
VELIKA SLATINA XVII
VELIKA SLATINA XXI
ZADARSKA

ANDEBAKOVA
BANA JOSIPA JELAČIĆA
DALMATINSKI PUT
GRBE I
JADRANSKA
KOZJAK V
KOZJAK VI
KOZJAK VIII
KOZJAK X
KOZJAK XII
KOZJAK XIV
KOZJAK XVI
KOZJAK XVII
KOZJAK XVII A
KOZJAK XVIII
KOZJAK XX
KOZJAK XXI
KOZJAK XXII
KOZJAK XXIV
KOZJAK XXVI
KOZJAK XXVIII
LANTERNA I
LOZICE III
LOZICE IV
LOZICE IX
LOZICE VI
LOZICE VII
LOZICE VIII
LOZICE XI
PEDINKA I
PEDINKA II
PEDINKA III
PEDINKA IV
PEDINKA IX
PEDINKA V
PEDINKA VI
PEDINKA VII
PEDINKA VIII
PEDINKA X
PEDINKA XI
PEDINKA XII
PEDINKA XIV
PEDINKA XVI
PEDINKA XVII
PEDINKA XVIII
PEDINKA XXII
PUT BRIŽINA-od Zadarske
PUT BUŠKULIĆA
PUT KOZJAKA
PUT LANTERNE
PUT PATARINKE
PUT PEDINKE
PUT RADNJAČE
PUT RASTAVCA
PUT SITE
PUT SRPLJICE
PUT ŠKOLE
PUT TOROVA
RADNJAČA I
RADNJAČA III
RADNJAČA V
RADNJAČA VI
RADNJAČA VIII
RADNJAČA XIX
RADNJAČA XV
RADNJAČA XVII
RADNJAČA XXI
RADNJAČA XXV
RASTAVAC I
SITE II
SITE IV
SITE VI
SITE VIII
SITE XIV
SITE XXII
SITE XXIV
SITE XXVIII
SRPLJICA I
SRPLJICA III
SRPLJICA VII
SRPLJICA XI
ŠEPUNATKA
ŠEPUNATKA IV
ŠEPUNATKA VI
ŠEPUNATKA VIII
ŠEPUNATKA XVII
TOROVI III
TOROVI IV
TOROVI IX
TOROVI V
TOROVI VI
TOROVI VII
TOROVI VIII
TOROVI XIV
ZVONIMIROVA

PRIKAZ RASPOREDA RADA - Icons-05 - Crna

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

1 X GODIŠNJE NA ZAHTJEV BEZ NAPLATE DO 3m³

UKOLIKO IMA VIŠE OD 3m³, ODVOZ UZ NAPLATU PREMA CJENIKU

PRIKAZ RASPOREDA RADA - Icons-05 - Crna

ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA NA ZAHTJEV

UZ NADOPLATU PREMA CJENIKU

Icon - crvena

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa
o odvajanju otpada jer u protivnom nećemo preuzimati spremnik u kojem se nalazi miješani komunalni otpad (mko).

Upozorenje će biti u obliku naljepnice na spremniku.

PRIKAZ RASPOREDA RADA - Icons-05 - Bijela

KAZNE ZA ODLAGANJE OTPADA U OKOLIŠ 

OD 2.000 – 10.000 KN